Nou màxim altitudinal per al gripau d’esperons (Pelobates cultripes) a Catalunya

Nova publicació de l’Àrea de Biodiversitat (CTFC) conjuntament amb el Grup de Natura del Solsonés, la Societat Catalana d’Herpetologia i l’Asociación Herpetológica Española en el Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia.

En aquesta publicació, David Guixé, Dani Villero, Ferran Fontelles, Fermí Sort i Vicent Vidal, exposen els resultats obtinguts en diverses prospeccions al Pla de Busa (Solsonés), en el qual es varen observar diferents individus de gripau d’esperons (Pelobates cultripes). Aquestes observacions confirmen que l’espècie es localitza a Catalunya en cotes superios als 850m (límit altitudinal fins aleshores). En la nota també es posa de manifest els resultats obtinguts en relació a altres espècies.

Per més informació:

- Guixé, D.; Villero, D.; Fontelles F.; Sort, F. i Vidal, V. (2012)  Nou màxim altitudinal per al gripau d’esperons (Pelobates  cultripes) a Catalunya. Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia núm. 20 (2012).

- Recuero, E. (2010). Sapo de espuelas  – Pelobates cultripes. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, A., Martínez-Solano, I. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.

- Tejedo, M. y Reques, R. (2002) Pelobates cultripes  En: Pleguezuelos, J.M.;  Márquez, R. y Lizana, M. (eds) Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España. Ministerio de Medio Ambiente.

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter