Estado poblacional, selección de refugios y ecología espacial de las poblaciones de nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus) y nóctulo mediano (Nyctalus noctula) en Cataluña

Jordi Camprodon i David Guixé acaben de publicar l’article “Estado poblacional, selección de refugios y ecología espacial de las poblaciones de nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus) y nóctulo mediano (Nyctalus noctula) en Cataluña” en la revista Barbastella de l’Associació Espanyola per la Conservació i l’Estudi dels Ratpenats (SECEMU).

En aquest article es presenten els primers resultats de seguiment de las dues primeres colònies de nòctul gran i nòctul mitjà trobades a Catalunya, en el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i en la ciutat de Lleida, respectivament.

Per més informació:

- Camprodon, J i Guixé, D. (2013) Estado poblacional, selección de refugios y ecología espacial de las poblaciones  de nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus) y nóctulo mediano (Nyctalus noctula) en  Cataluña. Barbastella 6 (1) 51 – 59

- Projecte Biosilva: conservació de la biodiversitat i gestió forestal. Ecologia i conservació de quiròpters forestals

Ratpenats.org, recerca i divulgació sobre els quiròpters

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter