Not only habitat but also sex. Factors conditioning spatial distribution of little bustard Tetrax tetrax families

Gerard Bota, membre de BAC-Lab, ha participat en un nou article liderat per Rocío Tarjuelo (UAM, Madrid) i publicat a Acta Ornithologica. En aquest estudi es va analitzar la distribució espacial de les famílies de sisó (femelles amb polls) durant la temporada de reproducció en relació amb la distribució de les àrees de concentració de mascles en tres poblacions espanyoles de l’espècie.

Els patrons de distribució de les espècies estan determinats no només per les preferències d’hàbitat, sinó també per factors biòtics. En particular, la presència de congèneres pot aportar diferents tipus de beneficis i costos per als individus. Això també és rellevant en el context de l’avaluació de diferents escenaris agronòmics i el seu possible impacte sobre les poblacions de sisó.

El patró de selecció de l’hàbitat va ser similar entre les regions, amb els guarets i rostolls com els usos més seleccionats. Per contra, altres usos com ara els llaurats, van ser rebutjats. La distribució de femelles amb polls de sisó estaven més properes a les zones de concentració de mascles del que caldria esperar per l’atzar i van estar clarament associades als llocs de cant dels mascles. Les femelles de sisó poden obtenir diferents beneficis d’aquesta associació espacial, com ara l’accés a més recursos alimentaris i millorar les oportunitats de segons aparellaments després d’una pèrdua de posta. Aquests resultats posen de manifest la importància de les interaccions intraespecífiques en la definició del model de selecció d’hàbitat de les femelles de sisó amb polls. Aquest estudi també mostra com l’anàlisi de patrons espacials pot ser una eina útil per a la integració de la ecologia del paisatge i el comportament.

Aquest treball és una contribució al projecte Steppeahead finançat per la Fundació General CSIC-Banco Santander.

Per més infromació:

Tarjuelo, R.,  Delgado, M.P., Bota, G., Morales, M.B., Traba, J., Ponjoan, A., Hervás, I, Mañosa, S., (2013) Not only habitat but also sex. Factors conditioning spatial distribution of little bustard Tetrax tetrax families. Acta Ornithologica. 48, 1, 119-128

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter