Impacte de la recuperació de l’estany d’Ivars i Vila-sana sobre la població d’ocells aquàtics hivernal a la plana de Lleida

Recentment s’ha publicat en l’Anuari 4, del Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà”  l’article “Impacte de la recuperació de l’estany d’Ivars i Vila-sana sobre la població d’ocells aquàtics hivernal a la plana de Lleida”  elaborat per Joan Estrada, Jaume Bonfil i Gerard Bota. L’estudi pretén descriure el procés de recuperació de les poblacions d’ocells aquàtics presents a l’estany d’Ivars i Vila-sana i valorar l’impacte que ha tingut la seva recuperació per al conjunt de la Plana de Lleida.

Resum: “L’estany d’Ivars i Vila-sana havia estat una de les principals zones humides de la Catalunya interior. La seva dessecació a principis dels anys 50 del segle passat va comportar la desaparició dels ocells aquàtics que hi habitaven. L’any 2006, després de més de 50 anys de la seva dessecació, es va posar en marxa el procés per a recuperar l’antic estany i es va començar a reinundar la seva cubeta. Per tal de valorar la resposta dels ocells aquàtics a la recuperació de l’estany s’han analitzat les dades dels censos d’ocells aquàtics hivernants de Catalunya obtingudes a la plana de Lleida el període 2003-2012″
Per més informació:
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter