Digitalis obscura L. subsp. obscura i Salvia aethiopis L. al Solsonès

Recentment, en David Guixé conjuntament amb en Pere Aymerich han publicat una nota al Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural nº 77 2012 – 2013, en la qual exposen el descobriment de dues plantes no citades fins ara per a la comarca del Solsonès i excepcionals en l’àmbit pirinenc.

Els tàxons en qüestió son Digitalis obscura L. subsp. obscura i Salvia aethiopis L. Els dos tàxons són d’ecologia i distribució diferents, però tenen en comú el fet que els nuclis trobats al Solsonès podrien tenir un caràcter inestable o temporal. En la nota, es presenten les localitats del Solsonès, les característiques de les espècies i es realitza un breu anàlisis de com aquestes espècies poden haver arribat al Solsonés.

Per més informació:

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter