Nou article: Un model basat en la disponibilitat de recursos per estimar la qualitat de l’hàbitat d’aus estepàries en sistemes agrícoles mediterranis semiàrids.

Membres dels grups ECOLAND i BACLab del CTFC publiquen un nou article a la revista PLoS ONE, en col·laboració amb investigadors del IREC-CSIC, EEZA-CSIC, la Universitat de Lleida i la Universitat de East Anglia. En aquest treball,els autors desenvolupen un model basat en la disponibilitat de recursos per estimar la qualitat de l’hàbitat d’aus estepàries en sistemes agrícoles mediterranis i examinen si poden ser útils per predir la distribució local d’aquestes espècies. Els autors també comparen els resultats d’aquests models amb models correlatius d’hàbitat que relacionen directament els usos del sòl amb dades d’ocurrència de les espècies.

Els models basats en la disponibilitat de recursos van predir la distribució local de les espècies de manera similar (i millor per un espècie) als models correlatius d’hàbitat. Es van obtenir un èxit de predicció moderat per tres de les quatre espècies considerades amb els models de disponibilitat de recursos, i per dos de quatre amb els models correlatius d’hàbitat. Tot i que encara hi ha potencial per millorar els models basats en la disponibilitat de recursos, aquests ja proporcionen una estructura per utilitzar el coneixement disponible sobre els vincles funcionals entre les practiques agrícoles, la provisió de recursos i la resposta de les espècies per predir els efectes potencials dels canvis en els usos del sòl o en les practiques agrícoles en una gran varietat de contextos.

Referencia: Cardador, L., de Cáceres, M., Bota, G., Giralt, D., Casas, F., Arroyo, B., Mougeot, F., Cantero, C., Moncunill, J., Butler, S., Brotons, Ll. (2014) A resource-based modelling framework to assess habitat suitability for steppe birds in semiarid Mediterranean agricultural systems. PlosOne. 9(3): e92790

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter