Nou article: La densitat i la qualitat de l’hàbitat modulen la intensitat de cant i defensa del territori en els mascles de sisó

En aquest nou article publicat a in Behavioral Ecology and Sociobiology, es va avaluar l’efecte de la densitat de conespecífics i la qualitat de l’hàbitat en el comportament territorial dels mascles de sisó (Tetrax tetrax). La hipòtesi era que els mascles de sisó defensarien més intensament el seu territori en zones amb major densitat de mascles i de millor qualitat de l’hàbitat. Aquesta hipòtesis es va tesar analitzant la resposta agonística de mascles de sisó en diferents poblacions espanyoles posant reclams artificials de mascles en el seu territori. Els experiments van mostrar que l’agressivitat i intensitat de defensa del territori depèn de la densitat de conespecífics. Així doncs, La resposta final observada estava positivament relacionada amb la densitat de mascles i femelles presents en al voltant del seu territori. La qualitat de l’hàbitat també va influir en la intensitat de defensa del territori ja que la intensitat de la resposta dels mascles va augmentar amb el grau de cobertura de vegetació natural al voltant.
Aquests resultats aporten noves evidències de la dependència de la densitat en especies amb comportament territorial durant el període reproductor, recolzant els models densodependents en la formació dels leks.
Per més informació:
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter