Nova espècie d’aranya per a la ciència trobada als secans de la Plana de Lleida

En el marc del projecte europeu FARMLAND, durant les primaveres de 2013 i 2014 s’han recol·lectat insectes i aràcnids mitjançant trampes de terra en diferent zones agrícoles de la plana de Lleida, per tal de conèixer com el grau d’heterogeneïtat del paisatge agrícola (mosaic) condiciona la comunitat i diversitat d’aranyes (i d’altres grups taxonòmics).

En el procés d’identificació dels exemplars recol·lectats, dut a terme per l’expert en aràcnids Dr. José Antonio Barrientos, de la Universitat Autònoma de Barcelona, s’ha identificat una nova espècie per la ciència no descrita fins ara, del gènere Zelotes. S’han capturat 27 adults i 13 juvenils en diferents punts de la plana de Lleida, fet que podria indicar que no es tracta d’una espècie rara, sinó que simplement podria haver passat desapercebuda degut a una manca de prospecció i/o a la seva semblança amb altres espècies ja conegudes del gènere. A més a més s’han trobat 7 espècies noves per la península ibèrica, és a dir que mai abans havien estat citades en aquest àmbit geogràfic.

Així doncs, més enllà del interès del projecte FARMLAND per saber com els paisatges heterogenis (mosaics) contribueixen a una major diversitat d’espècies, aquest estudi està aportant dades faunístiques força rellevants sobre els aràcnids presents a Catalunya i a la península Ibèrica. Aquestes troballes també posen de relleu la manca de coneixement que encara actualment tenim sobre la presència i distribució d’alguns grups faunístics com els artròpodes, fins i tot a Europa, tot i ser una de les zones més ben estudiades del món.

Zelotes fulvopilosus, una espècie similar a la nova espècie identificada.

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter