El CTFC i el DAAM editen conjuntament la publicació “Ecologia dels ocells forestals. Un manual de gestió de la biodiversitat en boscos catalans”

Jordi Camprodon, autor de la publicació i investigador del Grup de Biologia de la Conservació de l’Àrea de Biodiversitat del CTFC (http://baclab.ctfc.cat) i professor de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic, destaca que l’abundància de determinades espècies ens indica la complexitat ecològica del bosc.

Com més complex és el bosc, més defenses té davant els possibles problemes que el puguin afectar (sequeres, incendis, malalties, plagues, efectes del canvi climàtic, per exemple) i pot arribar a tenir més capacitat de producció.

Es tracta de la guia més complerta editada fins al moment sobre com integrar la conservació de la biodiversitat en la gestió dels boscos catalans. El manual utilitza els ocells forestals, entesos com a un dels millors grups bioindicadors. Descriu en primer lloc l’ecologia dels ocells, distribuïts en grups d’afinitat ecològica. A continuació analitza la incidència de l’estructura i la gestió forestal sobre la conservació de cada grup. Acaba amb la proposta de mesures que permetin conciliar els aprofitaments forestals amb la conservació de les espècies i els hàbitats, a escala de rodal, de paisatge, de tipus de bosc i d’espècies emblemàtiques d’ocells. Les mesures que es proposen són molt senzilles d’aplicar, i varien en funció dels objectius que es vulguin aconseguir en cada cas.

Els ocells són una espècie útil per testar la incidència de les activitats humanes sobre el medi natural i oferir recomanacions de gestió per a conciliar la gestió forestal amb la conservació de la biodiversitat a totes les persones que han de dur a terme aquesta gestió. Segons Camprodon, els ocells són un grup fàcil de mesurar (es veuen i es senten), molt sensibles als canvis i indicadors de la presència d’altres grups (insectes, mamífers, etc.).

Darrerament la societat mostra un interès creixent per a la conservació de la biodiversitat. El sector forestal no és aliè a aquesta sensibilitat i aposta per a la gestió multifuncional dels boscos.Es fa patent un interès creixent pels gestors per la biodiversitat forestal i una major comprensió dels especialistes en biologia de la conservació de la legitimitat de l’aprofitament sostenible del bosc com a recurs.

La redacció d’aquesta publicació s’emmarca en el projecte Biosilva finançat en el marc delcontracte programa de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departamentd’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, ambel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

La publicació està disponible en format digital a les webs del CTFC (www.ctfc.cat) i del DAAM (www.gencat.cat/agricultura, http://bit.ly/1sEe2G5)

Fitxa tècnica

Ecologia dels ocells forestals. Un manual de gestió de la biodiversitat en boscos catalans

Autor: Jordi Camprodon. Àrea de Biodiversitat, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i Departament d’Indústries Agroalimentàries i Ciències Ambientals. Universitat de Vic

Dibuixos: Martí Franch
169 fotografies d’autors diversos
225 pàgines
Revisió tècnica: Pau Vericat i Míriam Piqué
Idioma: català
Dipòsit legal: L. 1696-2013
ISBN: 978-84-695-9366-0
Primera edició: novembre de 2013

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter