Identificadors d’indicadors de biodiversitat en una finca vitivinícola: El Castell del Remei

Durant els mesos de maig a setembre del 2014, s’ha executat el projecte “Identificadors d’indicadors de biodiversitat en una fina vitivinícola”, dins el marc dels “Projectes per al plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I)” finançats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; agafant com a exemple el celler del Castell del Remei S.L.

Aquest projecte tenia com objectius establir protocols i metodologies de diagnosi i indicadors de l’estat de la biodiversitat així com la realització de propostes de millora de l’explotació vers la seva conservació en explotacions vitivinícoles.

El celler del Castell del Remei, situat al municipi de Penelles a cavall de la Noguera i el Pla d’Urgell, és un celler amb més de 100 anys d’història. Actualment gestiona 140 hectàrees de vinya, 70 de les quals són pròpies. La resta són agricultors de la zona als quals se’ls fa l’assessorament i supervisió durant tot l’any. La bodega produeix al voltant de les 800.000 ampolles anuals, que es comercialitzen gairebé de manera equitativa al mercat nacional i estranger. La major part de la resta de la superfície està destinada a altres cultius com ara l’alfals, blat de moro o recentment fruiters de regadiu; a més, la finca presenta elements naturals com ara banquetes arbrades al llarg de les sèquies, petits retalls de vegatació natural, etc.

Aquest projecte ha posat de manifest la gran riquesa en vertebrats de la finca del Castell del Remei, amb més del 30% de les espècies d’ocells observades a Catalunya i amb la presencia d’espècies amenaçades a escala catalana com la rata d’aigua (Arvicola sapidus) o el gaig blau (Coracias garrulus), entre d’altres.

Des de fa anys, Castell del Remei ha incorporat nombroses accions i millores de la gestió agrícola de la vinya per tal de millorar el cultiu orgànic i reduïr la petjada en el medi ambient. Com a resultat del projecte, també s’han realitzat un seguit de propostes de gestió per a que els gestors disposin d’eines per millorar l’estat de conservació de la biodiversitat i s’han proposat un seguit d’indicadors, basats principalment en programes de biodiversitat de citizen science, per a fer-ne seguiment.

A més a més durant el projecte també s’han realitzat i proposat accions de divulgació de la biodiversitat, un exemple és l’aparició del projecte al programa El Medi Ambient de TV3; a continuació es pot veure el vídeo.

Amb el suport de:

Per més informació:

- Castell del Remei SL

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter