Breeding origin and spatial distribution of migrant and resident harriers in a Mediterranean wintering area: insights from isotopic analyses, ring recoveries and species distribution modelling

Un nou article publicat a la revista Journal of Ornithology, amb participació del BacLab, posa de manifest com la combinació de la informació derivada de l’anellament, una tècnica convencional per a l’estudi dels moviments de les aus, juntament amb tècniques més modernes com són la modelització espacial i l’anàlisi d’isòtops estables, poden ser molt útils per a comprendre millor els patrons de distribució i l’origen diferencial dels ocells en funció del lloc i l’època de l’any.

L’estudi compta amb la participació d’investigadors de la Universitat de Barcelona, l’Estació Biològica de Doñana i l’Agència de Medi Ambient de Canadà.

Per més informació:

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter