Instrument de gestió de les Zones Especials de Conservació de Catalunya

Recentment s’ha publicat l’acord de govern (GOV 159/2014) el qual ha permés l’aprovació de l’instrument de gestió de les Zones Especials de Conservació de la regió biogeogràfica mediterrània de Catalunya, elaborat per l’Àrea de Biodiversitat conjuntament amb el Servei de Planificació de l’Entorn Natural (TiS).

Del 2011 al 2014 l’àrea de biodiversitat del CTFC ha treballat conjuntament amb el Servei de Planificació de l’Entorn Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en l’elaboració de l’Estudi Tècnic per la designació de les Zones Especials de Conservació de Catalunya. Inicialment es va realitzar l’Estudi tècnic per la designació de les Zones Especials de Conservació de la regió biogeogràfica alpina, la qual inclou 22 espais que presenten més del 40% de la seva superfície en aquesta regió. L’aprovació de l’instrument de gestió de la regió alpina, es feu el 2013 mitjançant l’aprovació de l’acord de govern GOV 176/2013. Posteriorment, es realitzà l’estudi tècnic per la designació de les Zones Especials de Conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, la qual inclou 86 espais i que fou aprovada recentment mitjançant l’acord de govern GOV 150/2014.

Per potenciar la visió de la xarxa Natura 2000, la metodologia es va plantejar pel total de la regió biogeogràfica.

Es va realitzar la diagnosis de l’estat de conservació de les espècies i els hàbitats d’interès comunitari pel total de la regió i no per cadascun dels espais de forma individualitzada, així com també es van fixar els Objectius de Conservació de cada espècie i hàbitat pel conjunt de la regió.

Posteriorment es van prioritzar les espècies i els hàbitats en cadascun dels espais en els quals eren presents considerant el seu estat de conservació i la seva representativitat  en l’espai respecte la seva distribució en el total de la regió biogeogràfica.

Finalment es van definir les mesures de conservació necessàries per assolir l’objectiu de conservació i els indicadors adients pel seu correcte seguiment.

Per més informació:

- Xarxa Natura 2000 de Catalunya

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter