Presentació de l’Observatori de la Biodiversitat

Lluís Brotons presentant l'Observatori de la Biodiversitat dels ENPE de Catalunya El passat dijous 9 d’abril a Girona, el Dr. Lluís Brotons va presentar l’Observatori de la Biodiversitat dels Espais Naturals de Catalunya, una de les prioritats de l’eix 2 del Pla de Gestió dels ENPE de Catalunya 2015-2020.

En primer lloc el Dr. Lluís Brotons va presentar la feina feta fins ara a Catalunya en quan a avaluacions de l’estat de conservació de la biodiversitat, com per exemple els informes realitzats per la ICHN o el ICO. Posteriorment es presentà la feina feta a l’àrea de biodiversitat del CTFC en el marc de l’elaboració dels Programes de Conservació  i Seguiment de la Biodiversitat en els ENPE de Catalunya (PCSB) i que servirà com a punt de partida per la creació  de l’Observatori de la Biodiversitat. El PCSB és un projecte que el CTFC i el SENP està elaborant conjuntament, la missiò principal del qual és donar suport a l’elaboració dels Plans Especials, per això aglutina molta de la informació de la biodiversitat dels Espais Naturals de Protecció Especial gestionats per la Generalitat de Catalunya. Aquesta informació serà el punt de partida per la creació de l’Observatori de la Biodiversitat.

Els eixos inspiradors de l’Observatori són:

 • basat en criteris científics,
 • necessitat d’involucrar els actors rellevants en la utilització, generació i interpretació d’informació sobre biodiversitat (administracions, Parcs Naturals, centre de recerca, ONGs, etc.)
 • lligat amb les iniciatives internacionals com ara: Convenció sobre la Diversitat Biològica (CBD), Plataforma Intergovernamental de Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES), Europarc, etc.
 • transparent i accessible a la societat gràcies a la generació de productes concrets
 • generar indicadors i avaluacions adients, creïbles i robustes per avaluar l’assoliment dels objectius de conservació dels espais naturals protegits.
 • crear eines de suport a la presa de decisions basades en informació ambiental i de biodiversitat, en relació a la conservació dels espais,
 • estructurar i facilitar els fluxos d’informació sobre la biodiversitat i pressions ambientals als espais naturals protegits que assegurin els dos primers objectius.

En la roda de premsa van intervenir el Director General de Medi Natura, Antoni Trasobares, el cap del Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals, Ricard Casanoves i el cap del Servei d’Espais Naturals Protegits de Catalunya, Ricard Gutierrez com a representants de l’administració catalana, la responsable de vetllar per la conservació del patrimoni natural de Catalunya.

També va participar el Dr. Jordi Vayreda del CREAF, el qual va presentar la Xarxa de reserves de boscos d’evolució natural, la qual és hereva de la feina realitzada en el marc del Inventari de Boscos Singulars de Catalunya.

Conseqüència de la roda de premsa han aparegut vàries notícies als mitjans:

 • Print this article!
 • Facebook
 • RSS
 • Twitter