ICCB-ECCB 2015: 27th International Congress for Conservation Biology & 4th European Congress for Conservation Biology

A l’agost membres del Biodiversity and Animal Conservation lab, del Biodiversity and Landscape ecology lab i del InForest Research Unit of CTFC van assistir i contribuir al 27th International Congress for Conservation Biology and 4th European Congress for Conservation Biology (ICCB-ECCB).

El 27th International Congress for Conservation Biology and 4th European Congress for Conservation Biology (ICCB-ECCB), hostatjat per la Society for Conservation Biology a la preciosa ciutat de Montpellier (France), fou un gran fórum en el qual més de 2,000 participants de 98 països es varen trobar per abordar els reptes de la conservació i per presentar novetats en recerca i progressos en la ciéncia de la conservació.  El tema del congrés “Missió Biodiversitat: l’elecció de nous camins per a la conservació”, reflecteix la necessitat de mantenir-se al dia i anticipar els canvis per millor la ciència i la pràctica de la conservació. La biologia de la conservació ha madurat fins a esdevenir un camp altament interdisciplinari, integrant les ciències socials, econòmics i ecològics i se centra cada vegada més en els impactes de les intervencions de conservació de la vida silvestre i en el benestar humà. Aquest Congrés ha destacat la rellevància d’aquestes sinergies disciplinàries amb sessions com la sociologia de la conservació, ciència ciutadana, i la planificació de la conservació i la teledetecció, entre d’altres.

La unitat  de recerca InForest (CEMFOR-CTFC) va contribuir a aquest esdeveniment internacional amb la seva recerca en varis symposiums, presentacions orals i presentacions de pósters (la majoria dels quals estan disponibles al llibre de resums del congrès):

  1. OVERVIEW OF BIODIVERSITY CONSERVATION RESEARCH IN MEDITERRANEAN- TYPE ECOSYSTEMS OF THE WORLD
  2. BARRIERS TO BIODIVERSITY IN FLUVIAL ECOSYSTEMS RELYING ON HISTORICAL ECOLOGY TO PLAN THE RECOVERY OF THE EUROPEAN EEL
  3. THE POTENTIAL OF NATURA 2000 NETWORK HAS NOT BEEN FULLY REALIZED DUE TO LACK OF INTERNATIONAL COORDINATION
  4. REWILDING AS A LAND-USE OPTION FOR BIODIVERSITY CONSERVATION IN A CONTEXT OF LAND ABANDONMENT AND FIRE DISTURBANCES: WINNERS AND LOSERS
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter