Una oportunitat pel sisó (Tetrax tetrax) a Catalunya

“Una oportunidad para el sisón en Cataluña” és l’article que Gerard Bota, juntament amb Santi Mañosa (UB), Joan Estrada i Francesc Cuscó (UB) han publicat a la revista Quercus del mes d’octubre.

En l’article s’exposa el declivi de l’espècie els últims anys i les seves causes i es proposen mesures per contrarestar-lo a partir de la informació obtinguda a partir dels estudis realitzats durant els últims anys a la Plana de Lleida.

Per més informació:

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter