Seguiments i estudis de la comunitat de mamífers a l’Estany d’Ivars i Vila-Sana

Recentment s’ha publicat en l’Anuari 6, del Centre de Recerques del Pla d’Urgell “Mascançà”  l’article “Seguiments i estudis de la comunitat de mamífers a l’Estany d’Ivars i Vila-Sana”  elaborat per David Guixé i Fermí Sort. L’estudi mostra els resultats del seguiment de micromamífers, ratpenats i carnívors de la zona de l’Estany d’Ivars i Vila-Sana que s’estan realitzant des del 2005.

Resum: ” Moltes espècies de mamífers viuen a l’Estanyd’Ivars i Vila-Sana, i algunes són bioindicadores i estanamenaçades. Per tant, s’han de realitzar seguiments, estudisi accions de gestió per a assegurar-ne la conservació.Aquesta àrea s’havia assecat completament l’any 1951 ies començà a recuperar com a zona humida l’any 2002.Des de 2005, l’Institut per a l’Estudi, la Gestió i la Recuperaciódels Ecosistemes Lleidatans (EGRELL) i el CentreTecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) han dut a termediversos estudis per a saber l’estat i l’abundància dels mamífersen aquesta àrea. El seguiment de micromamífers,de ratpenats i de carnívors és molt important a llarg termini.A partir de les sessions de captura, s’observà que lesespècies més abundants de micromamífers són el ratolíde bosc (Apodemus sylvaticus) i la mussaranya comuna(Crocidura russula). En canvi, el ratolí mediterrani (Musspretus) sembla ser menys abundant a causa del canvi depaisatge. La rata d’aigua (Arvicola sapidus) sembla que vaaugmentant la població. D’altra banda, deu espècies deratpenats s’han localitzat a la zona. L’espècie més comunaés la pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus), una espèciemolt abundant en aiguamolls. L’ocupació de les caixesde ratpenats mantenen una tendència a l’alça, de duescaixes ocupades a l’octubre de 2006 (3,13%) a un 35%d’ocupació de P. pygmaeus el 2013. El ratpenat de peusgrans (Myotis capaccinii) ha tingut un seguiment dirigit, jaque es tracta d’una espècie amenaçada, considerada enperill d’extinció. A partir del radioseguiment s’ha vist quesegueix canals, basses i l’estany d’Ivars i Vila-Sana per acaçar. Les coves naturals on es reprodueix es troben bastantlluny, a uns 30 km en línia recta.”

Per més informació:

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter