Núria Pou Àlvarez
Tècnica de transferència i suport a la recerca – Ambientòloga

Tel: +34 973481752 (ext. 289)

Email

La Núria Pou és tècnica de transferència i suport a la recerca del BAC lab.  Principalment treballa en projectes de transferència amb l’administració catalana, i els seus projectes es focalitzen en el desenvolupament d’eines de suport a la presa de decisió pels gestors en conservació de la biodiversitat, integrant  un punt de vista científic a la planificació per la conservació. En aquesta línia treballa des del 2009 en diferents projectes de gestió i planificació territorial en làmbit dels espais naturals protegits de Catalunya (ENPE, ZEC), però sense perdre de vista els objectius i metodologies internacionals per a la conservació de la biodiversitat, gràcies a projectes com el INTERREG Europe BID-REX del qual n’és la coordinadora.

A més a més la Núria  crea, gestiona i fa el manteniment de varies de les bases de dades del BAC lab, les quals faciliten la gestió de la gran quantitat d’informació de biodiversitat que es genera en el marc dels diferents projectes de biologia de la conservació del BAC lab. La correcta gestió i emmagatzematge de la informació permet recuperar-la i emprar-la en projectes posteriors, evitant la duplicitat d’esforços entre projectes i optimitzant al màxim el recursos destinats a cada projecte.

També és l’administradora d’aquest bloc.

Projectes destacats

 1. From Biodiversity Data to Decisions: enhancing natural value through improved regional development policies (BID-REX) . INTERREG Europe. 2016 – 2021. (Pàgina web).
 2. FARMDINDIS: xarxa de monitoratge d’ocells i hàbitats en l’àmbit del Segarra – Garrigues. Infraestructures.cat. 2011 – 2015.
 3. Desarrollo de un sistema de seguimiento de presiones ambientales para el apoyo a la toma de decisiones en conservación de la biodiversidad: la red Natura 2000 de Catalunya en el marco del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Fundación Biodiversidad. 2012 – 2013 (Pàgina web)
 4. Estudi tècnic de suport a la designació de les Zones Especials de Conservació (ZEC) a la regió mediterrània catalana. Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 2012 (Pàgina web del projecte)
 5. Estudi tècnic de suport a la designació de les Zones Especials de Conservació (ZEC) a la regió alpina catalana. Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 2011 (Pàgina web del projecte)
 6. Programa de conservació i seguiment de la biodiversitat als espais naturals de protecció especial de Catalunya.Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca. Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Catalunya. 2009 – 2012
 7. CARTOBIO. Cartografía de especies de conservación prioritaria de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca. Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Catalunya. Duración: 2007 – 2012. (Servidor de mapes)
 8. Diagnosis socioambiental y presupuesto para el Parque Nacional Los Quetzales (Costa Rica). Instiuto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica i Universitat Autónoma de Barcelona. 2006 – 2007. (pdf)

 • Print this article!
 • Facebook
 • RSS
 • Twitter