Trobat un nucli naturalitzat de Symphoricarpos albus a Catalunya

El 2015 en David Guixé, de l’àrea de Biodiversitat del CTFC, va publicar una nota breu al Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural en el qual explicava la troballa d’un nucli naturalitzat de Symphoricarpos albus a Catalunya, concretament al Solsonés.

Aquest arbust és originari d’Amèrica del Nord i Centre Amèrica, actualment no es considera una espècie invasora.

Per més informació:

- Guixe, D (2015) Trobat un nucli naturalitzat de Symphoricarpos albus (Caprifoliaceae) a Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, n. 79, 109-110. 2015.

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter