Reunió de tancament del projecte FARMLAND (FP7 ERA‐Net BiodivERsA)

Del 1 al 2 de març ha tingut lloc a la Camarga (França) la reunió de tancament del projecte FARMLAND (FP7 ERA‐Net BiodivERsA), on han assistit Gerard Bota i David Giralt, juntament amb investigadors i coordinadors dels diferents grups europeus participants.

En aquesta reunió s’ha discutit sobre l’estat en que es troben els anàlisis i les publicacions científiques derivats del projecte. També s’ha començat a elaborar un esborrany de conclusions del projecte que, més enllà de l’àmbit científic, tinguin interès per la societat i puguin ajudar a desenvolupar o millorar les polítiques de promoció i conservació de la biodiversitat i dels serveis ecosistèmics en els medis agraris a escala europea.

El projecte FARMLAND va començar l’any 2012 i ha estudiat com responen diferents components de la biodiversitat (plantes, ocells, papallones, abelles, etc) i els serveis ecosistèmics que proveeixen  (pol·linització i control de plagues de cultius) davant un ventall de paisatges agrícoles de diferents zones europees que van des dels més homogenis (amb predomini de cereal d’hivern) fins als més heterogenis (amb cereals, ametllers, vinya, etc.). L’objectiu final és identificar punts de trobada entre l’agricultura i el manteniment de la biodiversitat.

Dels resultats preliminars del projecte es pot dir que en general, la presència de diferents tipus de cultius (cereals, pastures, guarets, colza, etc.) en un mateix paisatge agrícola tendeix a afavorir la biodiversitat de la majoria de tàxons (especialment ocells i plantes). Pel que fa a la configuració del paisatge (quantitat de marges entre les parcel·les agrícoles) també tendeix a incrementar els valors de biodiversitat, tot i que en menor mesura, i a afavorir algun servei ecosistèmic com la pol·linització. Tot i que el projecte ha finalitzat oficialment durant aquest mes de març, en els propers mesos es finalitzaran les publicacions científiques ja iniciades i s’acabarà de redactar el document orientat a contribuir a les polítiques de conservació europees.

Per més informació:

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter