III Jornades de Prospecció Biológica: Secans de Mas de Melons – Alfés

Els dies 28, 29 i 30 d’abril de 2016 es realitzaran les III Jornades de Prospecció Biológica a l’Espai Natural Protegit dels Secans de Mas de Melons – Alfés, organitzades per La Direcció General de Polítiques Ambientals amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Institució Catalana d’Història Natural.

Conjuntament amb altres grups de recerca , els membres de l’àrea de Biodiversitat participaran a les Jornades com a tècnics experts en les aus presents als Secans de Lleida – ja que des del 2010 en realitzen el seguiment – i com a tècnics experts en quiròpters.

Amb la finalitat de recopilar totes les citacions possibles, es realitzaran 3 intensos jornades de treball de camp en les quals també s’aprofitarà per posar en relleu el valor natural i històric de la zona prospectada mitjançant seminaris impartits per en Gerard Bota i el Mariano Rojo. A més a més, des de la ICHN es realitzarà una sortida naturalista pel públic general.

Totes les citacions que es recopilin permetran augmentar el coneixement de la biodiversitat present en aquest Espai Natural Protegit, i conseqüentment millorar-ne la gestió.

Per més informació:

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter