Books or parts of books

Result of the research the BAC lab has performed some books or parts of books. Below you can found some of them.

Guixé,D. 2011. Els mamífers carnívors d’Andorra. Institució Catalana d’Història Natural i Centre Tecnològic Forestal de  Catalunya. Barcelona.
Giralt, D., Rivas, J. L. y Albero, J. C. (Eds.) 2010. El alcaudón chico en España. Población reproductora en 2010 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid.
Guixé, D. (coord. i ed.) Nicolau, J., Larruy, X., Colell, J., Rocaspana, R., Mañas, D. i Devis, J. 2008. El Medi Natural del Solsonès. Vegetació, flora, fauna vertebrada i espais d’interès. Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Camprodon, J. y Plana, E. (ed.). 2007. Conservación de la biodiversidad y gestión forestal. Aplicación en la fauna vertebrada. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya & Edicions Universitat de Barcelona. Barcelona. 2a edició revisada i ampliada.
Guixé, D., Rodríguez, M. & Rocaspana, R. 2006. Arbres i arbredes singulars del Solsonès. Catàleg d’arbres monumentals i singulars, arbredes i formacions vegetals d’interès natural. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Solsona.
Bota, G., Morales, M. B., Manyosa, S. & Camprodon, J. (ed.) 2005. Ecology and Conservation of Steppe-land Birds. Lynx Edicions, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Universidad Autónoma de Madrid, Universitat de Barcelona. Barcelona.
  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter