Regions per a la biodiversitat: assolint els objectiu d’Aichi

El 30 de juny i el 1 de juliol,  membres del BAC lab van assistir a Regions per a la Biodiversitat: assolint els objectius d’Aichi, una conferència internacional celebrada a Barcelona i organitzada pel Govern de Catalunya amb el suport de la Xarxa de Governs Regionals per al Desenvolupament Sostenible (nrg4SD ).

Durant la conferència, regions de tot el món van explicar el seus èxits i problemes per assolir els Objectius d’Aichi en algun dels diferents panells organitzats al voltant dels Objectius Estratègics d’Aichi. En Denis Boglio (director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya) va facilitar el panell relacionat amb l’Objectiu Estratègic d’Aichi E: la planificació participativa, la gestió del coneixement i la creació de capacitat; seguint aquest enllaç es poden veure les principals conclusions d’aquest panell.

Les principals conclusions de la conferència van ser:

  • Les autoritats locals i regionals tenen un paper fonamental en l’assoliment dels objectius d’Aichi. Ells estan a prop dels ciutadans i tenen les competències per crear plans d’acció, els quals posteriorment han de ser aplicats.
  • Els actors clau del territori també són importants per a l’assoliment dels objectius d’Aichi. La seva participació des de la primera fase dels projectes pot ser un revulsiu important per aconseguir assolir-ne els objectius.
  • Per garantir la participació de la societat en pro de la biodiversitat, més eines de comunicació són necessaris. equips de comunicació han de ser multidisciplinaris per tal de comunicar més i millor; i la comunicació ha de tenir un paper important en qualsevol projecte de biodiversitat, amb l’objectiu de transmetre la importància de la biodiversitat als ciutadans.
  • La conservació de la biodiversitat ha de ser inclòs en qualsevol pla sectorial i solucions basades en la naturalesa han de ser desenvolupats.

Per a més informació:

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter