La ciència ciutadana com a informació de suport per les administracions públiques

En les VIII Jornadas sobre Información de Biodiversidad y Administraciones Ambientales el Dr.  Dani Villero va mostrar com la informació procedent de la ciència ciutadana podia ajudar a satisfer les necessitats de les administracions públiques.

El passat 8 de novembre el Dr Dani Villero va realitzar la xerrada “Administraciones públicas y Ciencia ciudadana, estado de la cuestión”, preparada conjuntament amb el Gerard Bota, el Dr. Lluís Brotons i la Núria Pou en la qual es mostraven diferents exemples, en els què participa l’àrea de biodiversitat, de com la ciència ciutadanda podia aportar informació rellevant per ajudar a la presa de decisió de l’administració pública.

Aquestes Jornades organitzades pel nexe del Glogal Biodiversity Information Facilities d’Espanya (GBIF.ES)  en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, serveixen per posar en contacte els tècnics de les administracions públiques autonómiques que treballen amb qüestions que requereixen l’ús de informació de biodiversitat, per tal de compartir experiències i trobar sinèrgies.

En les mateixes Jornades es van presentar altres iniciatives tan interessants com el projecte BID-REX o l’Observatori del Patrimoni Natural de Catalunya, en les què l’àrea de biodiversitat també participa. O d’altres com Ornitho.cat, Exocat o el portal de datos de biodiversidad de GBIF.es.

Per més informació:

- VIII Jornadas sobre Información de Biodiversidad y Administraciones Ambientales – 2016

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter