David Guixé Coromines

Researcher – Biologist

Tel: +34 973481752 (ext. 228)

Email

David Guixé desenvolupa les seves activitats de recerca al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. La seva investigació es centra en la conservació d’espècies amenaçades i la seva interacció amb els hàbitats i altres usos antròpics. De manera especial, en la conservació de la biodiversitat en els ecosistemes forestals i en la recerca aplicada i la transferència dels resultats a la gestió del medi.

És un especialista en l’estudi dels vertebrats i, sobretot dels mamífers.

Conservació de la fauna en els ecosistemes forestals

La variabilitat de la composició i l’estructura de l’hàbitat són els principals factors ecològics que expliquen la riquesa, abundància i diversitat de les comunitats de fauna. Ell i en Jordi Camprodon, treballen en la relació de la fauna amb els canvis i dinàmica dels hàbitats en ecosistemes mediterranis, eurosiberians i alpins, així com a nivell de paisatge, focalitzant-ho en els vertebrats i especialment als ocells i als mamífers.

Alhora, centra la investigació en conèixer l’ecologia i la conservació de les espècies amenaçades, com carnívors, ratpenats i alguns ocells forestals com el gall fer.

A una escala més àmplia, la distribució de les espècies depèn de la configuració dels hàbitats i el paisatge. Aquest punt de vista permet fer un zoom que va des de l’escala de mosaics agrícoles i forestals fins que a una escala regional. La investigació en aquest camp segueix en estudiar bioindicadors dirigits a analitzar la incidència de la planificació forestal i, més en general, l’ordenació del territori.

Exemples de la seva investigació és l’anàlisi del gradient entre la fragmentació i l’augment dels ocells i els ratpenats en mosaics agroforestals o en paisatges de muntanya o la interacció entre les àrees vitals del gall fer i la planificació dels boscos, o de l’esparver cendrós i els espais naturals.

La investigació aplicada en la gestió

La seva investigació sobre indicadors biològics que s’utilitzen en el seguiment dels projectes de restauració i conservació d’hàbitats permet oferir orientacions en els plans de gestió i els mètodes silvícoles.

A la regió mediterrània dels paisatges forestals han experimentat una gran transformació al llarg de la història. En les últimes dècades, els canvis van molt ràpids degut a l’abandonament rural, els incendis a gran escala i els canvis en els usos dels recursos (fusta, biodiversitat, turisme). La conservació de la biodiversitat s’ha convertit en una qüestió clau en la revalorització dels productes forestals.

Els resultats de la recerca es transfereixen a la planificació forestal, més en general, l’ordenació del territori, en forma d’assessorament a administracions, empreses i particulars, elaboració d’informes i manuals de divulgació tècnica i científica.

L’objectiu final de les seves investigacions està proporcionant les eines adequades per ajudar a preservar les funcions socials, econòmiques i ambientals dels ecosistemes en el futur.

Currículum

Des del 2000 Investigador de l’Àrea de Biodiversitat Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
2002 Màster en Biologia experimental Universitat de Barcelona
1998-2000 Investigador de l’Àrea de Polítiques Forestals Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
2000 Llicenciatura de Biologia Universitat de Barcelona
1991-2000 Director Càmping el Solsonès de Solsona

Publicacions

Articles

 1. Guixé, D. & Arroyo, B. 2010.Foraging habitat selection and home range in the Montagu’s harrier: implications for management and design of Special Protection Areas. In edition.
 2. Arroyo, B. & Guixé, D. 2010. Individual variation in home range size and prey selection in the montagu’s harrier circus pygargus in ne spain. In edition.
 3. Torre, I., Guixé, D. & Sort, F. 2010. Comparing three Live trapping methods for small mammal sampling in cultivated areas of NE Spain. Hystrix It. J. Mamm. (n.s.) 21(2) 2010: 147-155.
 4. Flaquer C., Puig, X., Fàbregas, E., Guixé, D., Torre, I., Ràfols, R. G., Páramo, F., Camprodon, J. Cumplido, J. M., Ruíz-Jarillo, R., Baucells, A. L., Freixas, L., Arrizabalaga, A. (en premsa). Revisión y aportación de datos sobre quirópteros de Catalunya: propuesta de libro rojo. Galemys. In press.
 5. Guixé, D., J. Maluquer-Margalef & Camprodon, J. 2009 Rècord altitudinal de Pelodytes punctatus (Daudin, 1802) a Catalunya i a la península Ibèrica. 2009.. Butll. Soc. Cat. Herp., 18.
 6. Camprodon, J.,  Guixé, D. y Flaquer, C. 2009 Efecto de la gestión forestal sobre los quirópteros en hayedos de Cataluña.. Galemys 21 (nº especial): 195-215.
 7. Camprodon, J., Guixé, D. & Flaquer, C. 2009. Efecto de la gestión forestal sobre los quirópteros en hayedos de Cataluña. Galemys, 21: 195-215.
 8. Guixé, D 2009 La comunitat de ratpenats a les fagedes del Montseny en comparació amb les fagedes del nord-est de Catalunya i en relació amb la gestió forestal. 2009. VII Trobada d’estudiosos del Montseny.
 9. Guixé, D 2009. Els quiròpters a Catalunya: noves aportacions a la seva ecologia i conservació. Rural & Forest 10. CTFC.
 10. Guixé, D 2008. La petjada del Llop (Canis lupus). Article publicat al Regió 7 el 10 de maig.
 11. Camprodon, J i Guixé, D. 2008. Quiròpters i estructura forestal a la fageda d’en Jordà.. III Seminari sobre el patrimoni natural de la comarca de la Garrotxa. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural.
 12. Guixé, D., Rodríguez, M. i. Rocaspana, R.. 2006. Espais d’Interès natural i espècies de flora i fauna prioritàries del Solsonès. Oppidum nº 4. pàg.15-43. Centre d’Estudis Lacetans.
 13. Guixé, D. 2004. El retorn del llop a Catalunya. Butlletí Notícies de la Institució Catalana d’Història Natural. Nº 55 pàg. 1-2.
 14. Guixé, D. 2004 El retorn de la llúdriga a la comarca del Solsonès Butlletí Notícies de la Institució Catalana d’Història Natural. Nº 56 pàg. 11.
 15. Rocaspana, R. i Guixé, D. 2004. La comunitat de peixos del Solsonès.. Oppidum nº 3. Centre d’Estudis Lacetans.
 16. Guixé, D . 2004. La vegetació del Solsonès. Comunitats zonals. Opidum nº 3. Centre d’Estudis Lacetans.
 17. Guixé, D. 2003. Estudi de l’alimentació dels mamífers carnívors al Principat d’Andorra. Guixé & Martín. Hàbitats, núm, 6, p.34-47.
 18. La ganga i la xurra a Catalunya. Bota, G.; Camprodon, J.; Estrada, J.; Giralt, D., i Guixé, D.. 2001. Bioma 6:26-27.
 19. Alfés, la última timoneda. Bota, G.; Camprodon, J.; Estrada, J.; Giralt, D., i Guixé, D.. 2001. Bioma 6:34-35.
 20. Guixé, D. 2001.Estudi sobre la situació dels mamífers carnívors al Principat d’Andorra. Hàbitats núm. 3, p. 22-33.

Llibres o capítols de llibres

 1. Guixé, D. 2010.Els mamífers carnívors d’Andorra. Avaluació dels sistemes de mostreig, atles de distribució, conservació, abundància i requeriments ambientals de les espècies presents. 2010. en edició. ICHN.
 2. Guixé, D. 2008. El Medi Natural del Solsonès. Vegetació, flora, fauna vertebrada i espais d’interès. (ed.), Nicolau, J., Larruy, X., Colell, J., Rocaspana, R., Mañas, D. i Devis, J. 2008. CTFC. Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona.
 3. Guixé, D., Sort, F. Rocaspana, R. & Flaquer, C. 2007. Els mamífers a l’estany espècies i comunitats d’interès el cas dels ratpenats.. in Patrimoni natural i històric de l’estany d’Ivars i Vila-sana. Consorci Estany d’Ivars_Vila-sana. Mollerusa. Pàg.
 4. Guixé, D., Rodríguez, M. & Rocaspana, R .2006. Arbres i arbredes singulars del Solsonès. Catàleg d’arbres monumentals i singulars, arbredes i formacions vegetals d’interès natural. 2006. CTFC.
 5. Estrada, J., Bota, G. &  Guixé, D.2004. Xurra Pterocles orientalis. D. In Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (eds.). 2004. Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Pp. 256-257. Institud Català d’Ornitologia (ICO)/Lynx Edicions, Barcelona.
 6. Bota, G., Estrada, J. & Guixé, D . 2004. Ganga Pterocles alchata.. In Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (eds.). 2004. Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Pp. 258-259. Institud Català d’Ornitologia (ICO)/Lynx Edicions, Barcelona.
 7. Guixé, D 2004. Pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula.. In Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (eds.). 2004. Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Pp. 534-535. Institud Català d’Ornitologia (ICO)/Lynx Edicions, Barcelona.
 8. Camprodon, J., Guixé, D. & Maluquer-Margalef, J. 2004. La fauna vertebrada de la vall d’Alinyà.. En: Els Sistemes Naturals de la Vall d’Alinyà. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, nº 14. pàg. 439-470.
 9. Guixé, D et al. 1999. La Llosa del Cavall. Editat per la Junta d’Aigües i l’Ajuntament de Navès, abril de 1999.
 • Print this article!
 • Facebook
 • RSS
 • Twitter