Gerard Bota Cabau

Cap de l’Àrea de Biodiversitat - Enginyer forestal Tel: +34 973481752 (ext. 264) Skype:  gerard.bota.cabau ResearchGate / Google Scholar Email

Tècnic del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya des del 1999 i responsable del Grup de Biologia de la Conservació de l’Àrea de Biodiversitat del mateix centre. Des de l’inici, la seva investigació, s’ha centrat en l’ecologia i la biologia de la conservació d’aus en sistemes agrícoles i més concretament en l’estudi de les interaccions entre l’agricultura i els ocells de zones esteparis. Des de 2001 participa en projectes d’estudi i seguiment d’espècies d’ocells esteparis principalment a Catalunya. Fruit d’aquests projectes i col·laboracions amb institucions com la UB, UAM , IREC, etc., és co-autor en diversos articles i comunicacions relacionats amb la selecció de l’hàbitat, estimes poblacionals, patrons de moviments, filogeografia, paràmetres reproductors, etc . del sisó i altres espècies d’ocells esteparis. Més recentment participa en projectes relacionats amb la biodiversitat, indicadors i serveis ecosistèmics en sistemes agrícoles. Actualment participa com a investigador en dos projectes europeus ERANET (FARMLAND i TRUSTEE), així com en un projecte finançat per la Fundació General CSIC-Banco Santander (STEPPEAHEAD). Una altra línia de treball es centra en la introducció d’enfocaments científics i multidisciplinaris per a la presa de decisions en la planificació de la conservació de la biodiversitat com a eina essencial per assegurar la seva eficiència i eficàcia. Dins d’aquesta línia cal destacar la coordinació de projectes com ara el PCSB (Programa de Conservació i Seguiments del Espais Naturals de Protecció Especial a Catalunya) encarregat pel Servei d’Espais Naturals Protegits del DAAM o la redacció dels “Instruments de gestió de les Zones Especials de Conservació declarades a la regió alpina i mediterrània catalana” encarregat pel Servei de Planificació de l’Entorn Natural del DTES.

Publicacions Articles SCI Publicats/Acceptats

 1. Traba, J.; Casals, P.; Broto, F.; Camprodon, J.; Giralt, D.; Guixé, D.; Mechergui, R.; Rios, A.; Sales, S.; Taull, M.; Ammari, Y.; Solano, D.; Bota, G. (2016)  Coexistence and habitat partitioning at micro- and macro-scales of rodent species in a North African desert (Bou-Hedma National Park, Tunisia). Journal of Arid Environments. 131, 46-58

 2. Cardador,L.;Brotons, Ll.;  Mougeot, F.; Giralt, D.; Bota, G.; Pomarol, M.; Arroyo, B. Conservation traps and long-term species persistence in human-dominated systems. Conservation Letters. DOI 0.1111/conl.12160
 3. E L. García de la Morena, Manuel B. Morales, Gerard Bota, Joao Paulo Silva, Anna Ponjoan, Francisco Suárez, Santiago Mañosa and Eduardo De Juana. (2015) Migration Patterns of Iberian Little Bustards Tetrax tetrax. Ardeola 62(1):95-112.
 4. Morales, M.B.; Casas, F.; García de la Morena, E., Ponjoan, A.; Calabuig, G.;  Martinez-Padilla, J.; González, J.T.; Mañosa, S.; Viñuela, J.; Bota, G. (2014) Density dependence and habitat quality modulate the intensity of display territory defence in an exploded lekking species. Behavioral Ecology and Sociobiology. DOI 10.1007/s00265-014-1758-z
 5. Herrando, S., Anton, M., Sardà-Palomera, F., Bota, G., Gregory, R.D, & Brotons, L. (2014) Indicators of the impact of land use changes using large-scale bird surveys: land abandonment in a Mediterranean region. Ecological Indicators. 45,235-244
 6. Cardador, L., de Cáceres, M., Bota, G., Giralt, D., Casas, F., Arroyo, B., Mougeot, F., Cantero, C., Moncunill, J., Butler, S., Brotons, Ll. (2014) A resource-based modelling framework to assess habitat suitability for steppe birds in semiarid Mediterranean agricultural systems. PlosOne. 9(3): e92790
 7. Tarjuelo, R.,  Delgado, M.P., Bota, G., Morales, M.B., Traba, J., Ponjoan, A., Hervás, I, Mañosa, S., (2013) Not only habitat but also sex. Factors conditioning spatial distribution of breeding little bustard Tetrax tetrax families. Acta Ornithologica. 48, 1.
 8. Ponjoan, A., Bota, G. & Mañosa, S. (2012) Ranging behaviour of little bustard males, Tetrax tetrax, in the lekking grounds. Behavioural Processes, 91, 35-40
 9. Sardà-Palomera, F., Bota, G., Viñolo, C., Pallarés, O., Sazatornil, V., Brotons, L., Gomáriz S. & Sardà, F. (2012). Fine-scale bird monitoring from light unmanned aircraft systems. IBIS, 154, 177-183
 10. Lapiedra O, Ponjoan A, Gamero A, Bota G, Mañosa S (2011). Brood ranging behaviour and breeding success of the threatened little bustard in an intensified cereal farmland area. Biological Conservation, DOI:10.1016/j.biocon.2011.08.005
 11. Garcia J.T., Mañosa S., Morales M.B, Ponjoan A., García de la Morena E.L., Bota G., Bretagnolle V., Dávila J.A. (2011) Genetic consequences of  interglacial isolation in a steppe bird. Molecular Phylogenetics and Evolution, doi: 10.1016/j.ympev.2011.07.017.
 12. Ponjoan A, Bota G, Mañosa, S. (2010) Trapping techniques for Little Bustards Tetrax tetrax according to age, sex and season. Bird Study 57, 252–255
 13. Mcmahon, B. J., Giralt, D., Raurell, M., Brotons, L. and Bota, G. (2010) Identifying set-aside features for bird conservation and management in northeast Iberian pseudo-steppes. Bird Study, 57: 3, 289 — 300
 14. Ponjoan, A., Bota, G., García de la Morena, E., Morales, M.B.,  Wolff, A., Marco, I., Mañosa, S. (2008). Adverse effects of capture and handling Little bustard. Journal of Wildlife Management 72(1):315-319
 15. Marco, I., Mentaberre, G., Ponjoan, A., Bota, G., Mañosa, S., & Lavín, S. 2006. Capture myopathy in Little Bustards after trapping and marking. Journal of  Wildlife Diseases 42(4), pp. 889-891

Articles no SCI

 1. Mañosa, S.; Bota, G.; Estrada, J,; Cuscó, F. (2015) Una oportunidad para el sisón en Cataluña. Quercus, 356, 24-35

 2. Estrada, J.; Bonfil, J. & Bota, G. 2013. Impacte de la recuperació de l’estany d’Ivars i Vila-sana sobre la població d’ocells aquàtics hivernal a la plana de Lleida. Centre de Recerques del Pla d’Urgell, Mascança, Anuari 4, 77-84
 3. Guixé, D; Bota, G. & Camprodon, J. 2011. Nou màxim altitudinal per a la granota verda ibèrica (Pelophylax perezi) a Catalunya. Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia, 19, 149-151
 4. Bécares, J., Pla, M., Brotons L. i Bota, G. (2010) Distribució i identificació de zones òptimes per la Ganga Pterocles alchata a Catalunya durant el període reproductor.  Revista Catalana d’Ornitologia 26: 9 – 21
 5. Mañosa, S. & Bota, G. (2006). “Els ocells dels ecosistemas esteparis a Catalunya.” L’Atzavara. Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró: 14. pp: 35-54
 6. Mañosa, S.; Montés, G.; Bota, G. & Bonfil, J. 2005. Black-shouldered Kite Elanus caeruleus diet in an area recently colonized in the north-east of the Iberian Peninsula. Revista Catalana d’Ornitologia, 21. pp. 11-16
 7. Estrada, J., Mañosa, S., Bota, G. i Moncasí, F. 2003. “Present i futur de l’avifauna dels secans de caire estèpic de la plana de Lleida”. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 71: 155-168.

Llibres

 1. Garcia de la Morena, E., Bota, G., Ponjoan, A. & Morales, M.B. 2006. El sisón común en España. I Censo Nacional (2005). SEO/BirdLife. Madrid
 2. Bota, G., Morales, M. B., Mañosa, S. & Camprodon, J. (Eds.) 2005. Ecology and Conservation of Steppe-land Birds. Lynx Edicions & Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Barcelona.

Capítols de llibres

 1. Pla, M., Juarez, L.,  Pérez, M., Bota, G., Giralt, D. & Brotons, L.  2011. Estima de parámetros estructurales en cultivos herbáceos a partir de imágenes Landsat. En Recondo, C. & Perdós, E. (Eds.) Teledetección, bosques i cambio climático. Actas del XIV Congreso de la Asociación Española de Teledetección.
 2. Bota, G., Bonan-Barfull, A., Bécares, J., Bach, J., 2011. Xurra (Pterocles orientalis). In Herrando, S., Brotons, L. Estrada, J., Guallar, S., Anton, M Eds.) 2011. Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009. Insitut Català d’Ornitologia/Lynx Edicions, Barcelona.
 3. Bécares, J., Bota, G., Bonan-Barfull, A., Bach, J., 2011. Ganga (Pterocles alchata). In Herrando, S., Brotons, L. Estrada, J., Guallar, S., Anton, M Eds.) 2011. Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009. Insitut Català d’Ornitologia/Lynx Edicions, Barcelona.
 4. Ponjoan, A., Bota, G., Mañosa, S. 2011. Sisó (Tetrax tetrax). In Herrando, S., Brotons, L. Estrada, J., Guallar, S., Anton, M Eds.) 2011. Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009. Insitut Català d’Ornitologia/Lynx Edicions, Barcelona.
 5. Bota, G., Ponjoan, A., Cantero, C.,  Mayals, J., Rivasés, I., Manyosa, S.  2009    Preliminary evaluation of experimental agro-environmental measures for the Littel bustard (Tetrax tetrax) conservation in Catalonia (Spain). In Attié, C., Micol, T. (Eds.) (2009) Conservation des outardes en Europe. Antagonisme ou complementarité du reforcement des populations et des mesures de conservation de l’habitat?. LPO-BirdLife
 6. Casals, P., Baiges, T., Bota, G., Chocarro, C., de Bello, F., Fanlo, R., Sebastià, MT., Taull M. 2008. “Silvopastoral systems in NE of the Iberian peninsula. A Multifunctional perspective”. In: Rigueiro A, McAdam J, Mosquera MR, (Eds) Advances in Agroforestry. Agroforestry in Europe: Current Status and Future Prospects. Vol. 6.  Springer Verlag. Berlin. Pp: 161-181
 7. Cantero, C.; Bota, G.; Ponjoan, A.; Mayals, J.; Ribases, I.; Pijoan, C. i Carrillo, M. Incremento de la biodiversidad asociada a técnicas de agricultura de conservación. Actes del Congreso Europeo sobre Agricultura y Medio Ambiente. Sevilla, 26-28 de setembre de 2007. ASAJA- Sevilla Pp: 51-59.
 8. Ponjoan, A.; Bota, G. &  Mañosa, S. La agricultura de secano y regadío en la conservación del sisón común (Tetrax tetrax) en Cataluña. Actes del Congreso Europeo sobre Agricultura y Medio Ambiente. Sevilla, 26-28 de setembre de 2007. ASAJA- Sevilla. Pp: 256-259.
 9. Estrada, J. & Bota, G., 2007. L’estany d’Ivars i Vila-sana: resposta de l’avifauna a la nova arribada de l’aigua. Actes de 1es Jornades de patrimoni natural i històric de l’estany d’Ivars i Vila-sana. Consorci Estany d’Ivars i Vila-sana.
 10. Moncasí, F.; Bota, G. & Nievas, T. 2005 Els ocells. In Casals, F.; Sanuy, D. (Eds.) La fauna vertebrada a les terres de Lleida. Edicions de la Universitat de Lleida. Lleida. pp.132-230.
 11. Bota, G., Raurell, M. & Bonan, A.; 2004. Alosa becuda (Chersophilus duponti). In Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (Eds.). Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Institut Català d’Ornitologia. Lynx editions. Barcelona. Pp 328-329
 12. Bota. G, Ponjoan, A. & Mañosa, S. 2004 Sisó (Tetrax tetrax) In Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (Eds.). Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Institut Català d’Ornitologia. Lynx editions. Barcelona. Pp 204-205
 13. Bota, G., Estrada, J. & Guixé, D. 2004 Ganga (Pterocles alchata). In Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (Eds.). Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Institut Català d’Ornitologia. Lynx editions. Barcelona. Pp 258-259
 14. Bota G. 2004.  Pardal de passa (Passer hispaniolensis).  In Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (Eds.). Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Institut Català d’Ornitologia. Lynx editions. Barcelona. Pp. 504-505
 15. Estrada, J., Bota, G. & Guixé, D. 2004. Xurra (Pterocles orientalis). In Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (Eds.). Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Institut Català d’Ornitologia. Lynx editions. Barcelona. Pp 256-257
 16. Pont, F., Bonfil, J. & Bota, G. 2004 Esparver d’espatlles negres (Elanus caeruleus) In Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (Eds.). Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Institut Català d’Ornitologia. Lynx editions. Barcelona. Pp 152-153
 17. Giralt, D. & Bota, G. 2004. Alcaudón chico (Lanius minor). In: Madroño, A.; González, C. & Atienza, J. C. (eds.). Libro Rojo de las Aves de España, Dirección General para la Biodiversidad-SEO/BirdLife, Madrid.
 • Print this article!
 • Facebook
 • RSS
 • Twitter