“Prueba piloto para el estudio y seguimiento de la migración activa de aves y murcièlagos en un puerto de alta montanya de los pirineos catalanes”

Del 28 al 1 de novembre de 2011, dins del marc del XVII Congreso de Anillamiento Científico de Aves celebrat a la localitat de Padul (Granada),  en Gerard Bota, David Giralt i David Guixé han presentat un pòster titulat “PRUEBA PILOTO PARA EL ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LA MIGRACIÓN ACTIVA DE AVES Y MURCIÉLAGOS EN UN PUERTO DE ALTA MONTAÑA DE LOS PIRINEOS CATALANES”.

Aquest treball, que compta amb la participació de Juan Férnàndez (Parc Natural de l’Alt Pirineu), mostra el resultats d’una de les primeres experiències d’anellament científic d’ocells en un coll d’alta muntanya realitzada mai als Pirineus.

Amb la mateixa temàtica, en el num. 43 de l’Abellerol es publicà un article que explica en detall la metodologia emprada i els resultats obtinguts.

Per més informació:

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter