Boscos del Món, un Món de boscos

El 2011 ha estat distingit com l’Any Internacional dels Boscos. La nostra existència no seria la mateixa sense els espais forestals: ens proveeixen des de fusta a medicaments, lluiten contra el canvi climàtic al retenir carboni per créixer, regulen el cicle de l’aigua, protegeixen el sòl de l’erosió i són la principal reserva de biodiversitat de la Terra. Alhora, formen bona part dels paisatges i del patrimoni cultural de la Humanitat i proporcionen llocs de treball en muntanyes, planes i ciutats.

Els boscos són sistemes molt complexes i fràgils. L’aprofitament dels seus recursos s’ha de fer de forma sostenible; és a dir, s’ha de prendre del bosc només allò que aquest pot refer en una escala de temps raonable, aquella que no posa en perill la continuïtat de l’ecosistema.Per a la conservació dels boscos del Món cal una política i una cooperació internacionals que en permeti l’aprofitament sostenible, tant en les regions industrialitzades com aquelles que ho estan poc o que s’estan desenvolupant ràpidament.

El passat divendres, 5 de novembre es celebrà  la inauguració de l’exposició fotogràfica “Boscos del món, un món de boscos”.La mostra s’emmarca dins els actes del 29è Festival Unnim de Cinema de Muntanya de Torelló i està formada per 28de fotografies de boscos de 16 localitats de tots els continents.

La coordinació de l’exposició ha estat realitzada per Jordi Camprodon i es poden veure fotografies d’altres membres del BAC lab com Gerard Bota i David Guixé. Aquesta exposició recull una mostra de la riquesa forestal de la Terra, captada per 10 naturalistes i fotògrafs catalans. Inclou les principals regions biogeogràfiques del Món: l’austral, la boreal, la temperada (centreeuropea i mediterrània), la subtropical y la tropical.

L’exposició es pot visitar a  la Sala d’Art del taller de marcs Art-32 de Torelló i estarà oberta fins el 19 de novembre.

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter