Fine-scale bird monitoring from light unmanned aircraft systems

Els UAS (Unmanned Aircraft Systems) son aparells aeris dirigits per control remot,i per tant capaços d’obtenir informació de llocs de difícil accés a la vegada que es minimitza la pertorbació de l’hàbitat. Tot i que els UAS son una eina cada cop més utilitzada en diferents disciplines, la seva aplicació en el camp de la recerca en biodiversitat i seguiment de fauna no ha estat explorada en profunditat.

En aquest nou article, membres dels laboratoris EcoLand (Francesc Sardà i Lluís Brotons) i BAC Lab (Gerard Bota), junt amb enginyers de la Universitat Politècnica de Catalunya i SIBOC, presenten els UAS com a una eina útil per al seguiment dels canvis poblacionals que succeeixen en una colònia de gavina riallera Chroicocephalus ridibundus al llarg de l’època de reproducció. Aquest mètode permet obtenir dades georeferenciades de la localització dels nius sense destorbar la colònia, el què no seria possible mitjançant observacions directes des del terreny.

Per més informació:

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter