“Hallada una población introducida de Ommatotriton ophryticus en el Prepirineo catalán”

Aquest és el títol de l’article que en David Guixé (BAC lab) conjuntament amb en Dani Villero (EcoLand), l’Albert Martínez-Silvestre  (CRAC), el Joaquim Soler (GNS) i el Ferran Fontelles (GNS) publicaran al volum nº 22 del “Boletín de la Asociación Herpetológica Española”.

L’article posa de manifest la localització al Pla de Busa (Solsonès) d’ Ommatotriton ophryticus, un tritó procedent de l’Orient Mitjà molt apreciat pels aficionats als terraris.  Els primers individus es localitzaren a principis de maig i posteriorment el Grup de Natura del Solsonès realitzaren altres prospeccions per tal de retirar els exemplars de l’espècie. Aquests individus foren entregats al Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Generalitat de Catalunya, que finalment els  traslladà al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya on confirmaren de quina espècie es tractava.

Per més informació:

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter