LIFE Taxus concedit

El Comitè LIFE de la Comissió Europea ha aprovat la proposta LIFE11 NAT/ES/711″Improvement of TAXUS baccata conservation status in north-eastern Iberian Peninsula”, liderat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, amb la participació com a socis del Consorci de la Serra de Llaberia, l’Ajuntament de Rasquera i el Paratge Natural  d’Interès Nacional de Poblet. La direcció tècnica del projecte corre a càrrec del Grup de Biologia de la Conservació (BAC lab) i del Grup d’Ecologia i Gestió de Sistemes Silvopastorals del CTFC.

Els objectius principals del projecte són millorar l’estructura, la resiliència i la funcionalitat ecològica de les teixedes de Catalunya, un hàbitat d’interès de conservació prioritari a la Unió Europea, amb molt poques mostres arreu del continent.

El LIFE Taxus actuarà sobre els boscos de teix més representatius de Catalunya, entre les que destaquen les teixedes de l’Alta Garrotxa, del Paratge Natural de Poblet, de la serra de Llaberia i de les serres de Cardó i el Boix durant els anys 2012 i 2014.

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter