“Aves amenazadas y agricultura: nuevas aproximaciones en las estrategias de conservación”

En la revista LYCHNOS del mes de juny, es publicà un article de divulgació científica en el marc del projecte SteppeAhead.

L’article presenta una nova perspectiva per la conservació de l’avifauna que habita en zones agrícoles i que ha patit una pèrdua i degradació de l’hàbitat a causa de l’abandonament de les activitats agropecuàries i de la intensificació agrícola, respectivament. El principal objectiu del projecte és harmonitzar els interessos socioeconòmics i la conservació d’un determinat hàbitat, de tal forma que les accions de conservació quedin integrades en les pròpies pràctiques agronòmiques.

La revista LYCHNOS és el quadern de la Fundación General CSIC i és una publicació trimestral. En el número de juny es presenten els projectes de I+D en especies amenaçades i que estan finançats per la Fundació General CSIC i el Banco Santander.

Per saber-ne més:

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter